ux ui tasarım

UI Tasarımı Nedir? UX Tasarımı Nedir?

Kullanıcı Arayüzü (UI) ile Kullanıcı Deneyimi (UX) tasarımı arasındaki farka ilişkin sindirimi kolay temel bilgiler

UI tasarımı ve UX tasarımı, web ve uygulama tasarımında en sık karıştırılan ve birleştirilen terimlerden ikisidir.

Genellikle tek bir terim olan UI/UX tasarımında bir araya getirilirler ve yüzeyden bakıldığında aynı şeyi tanımlıyor gibi görünürler. Jargona çok fazla inmeyen bu ikisinin sağlam tanımlarını bulmak genellikle zordur. Ama korkma!

Bu makalenin sonunda, onları neyin farklılaştırdığını ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını iyi anlayacaksınız. Öyleyse başlayalım!

 

UI Tasarımı Nedir?

UI tasarımındaki “UI”, “kullanıcı arayüzü” anlamına gelir. Kullanıcı arayüzü, bir uygulamanın grafik düzenidir. Kullanıcıların tıkladığı düğmeler, okudukları metin, resimler, kaydırıcılar, metin giriş alanları ve kullanıcının etkileşimde bulunduğu diğer tüm öğelerden oluşur. Buna ekran düzeni, geçişler, arayüz animasyonları ve her bir mikro etkileşim dahildir. Her türlü görsel öğe, etkileşim veya animasyon tasarlanmalıdır.

Bu iş UI tasarımcılarına düşüyor. Uygulamanın nasıl görüneceğine onlar karar verir. Renk şemalarını ve düğme şekillerini – çizgilerin genişliğini ve metin için kullanılan yazı tiplerini – seçmek zorundalar. UI tasarımcıları, bir uygulamanın kullanıcı arayüzünün görünümünü ve hissini yaratır.

UI tasarımcıları grafik tasarımcılardır. Estetikle ilgileniyorlar. Uygulama arayüzünün çekici, görsel olarak teşvik edici ve uygulamanın amacına ve/veya kişiliğine uygun temaya sahip olduğundan emin olmak onlara bağlıdır. Ayrıca her bir görsel unsurun hem estetik hem de amaç açısından birlik içinde olduğunu hissetmelerini sağlamaları gerekiyor.

 

UX Tasarımı Nedir?

“UX”, “kullanıcı deneyimi” anlamına gelir. Bir kullanıcının uygulama deneyimi, uygulamayla nasıl etkileşimde bulunduğuna göre belirlenir. Deneyim pürüzsüz ve sezgisel mi yoksa hantal ve kafa karıştırıcı mı? Uygulamada gezinmek mantıklı mı yoksa keyfi mi geliyor? Uygulamayla etkileşim kurmak, insanlara başarmak için belirledikleri görevleri verimli bir şekilde yerine getirdikleri hissini veriyor mu yoksa bu bir mücadele gibi mi geliyor? Kullanıcı deneyimi, UI tasarımcılarının oluşturduğu kullanıcı arabirimi öğeleriyle etkileşim kurmanın ne kadar kolay veya zor olduğuna göre belirlenir.

Dolayısıyla UX tasarımcıları, bir uygulamanın kullanıcı arayüzü ile de ilgilenir ve bu nedenle, insanlar ikisi arasındaki fark konusunda kafaları karışır. Ancak UI tasarımcıları, kullanıcı arayüzünün nasıl görüneceğine karar vermekle görevlendirilirken, UX tasarımcıları, kullanıcı arayüzünün nasıl çalıştığını belirlemekten sorumludur.
Arayüzün yapısını ve işlevselliğini belirlerler. Nasıl organize edildiği ve tüm parçaların birbiriyle nasıl ilişkili olduğu. Kısacası, arayüzün nasıl çalıştığını tasarlarlar.

İyi çalışıyorsa ve sorunsuz hissediyorsa, kullanıcı iyi bir deneyime sahip olacaktır. Ancak navigasyon karmaşıksa veya sezgisel değilse, kötü bir kullanıcı deneyimi olması muhtemeldir. UX tasarımcıları ikinci senaryodan kaçınmak için çalışır.

UX tasarımında belirli bir miktarda yinelemeli analiz de vardır. UX tasarımcıları, arayüz etkileşimlerinin tel kafes oluşturmasını oluşturacak ve kullanıcı geri bildirimi alacaktır. Bunu tasarımlarına entegre edecekler. UX tasarımcılarının, kullanıcıların uygulamalarıyla nasıl etkileşim kurmayı tercih ettiğine dair bütünsel bir anlayışa sahip olması önemlidir.

 

Birlikte Nasıl Çalışırlar?

Böylece bir UX tasarımcısı, kullanıcı arayüzünün nasıl çalıştığına karar verirken, UI tasarımcısı, kullanıcı arayüzünün nasıl göründüğüne karar verir. Bu çok işbirlikçi bir süreçtir ve iki tasarım ekibi birlikte yakın çalışma eğilimindedir. UX ekibi, uygulamanın akışını, tüm düğmelerin görevlerinizde size nasıl rehberlik ettiğini ve arayüzün bilgi kullanıcısının ihtiyacını nasıl verimli bir şekilde karşıladığını araştırırken, UI ekibi tüm bu arayüz öğelerinin nasıl görüneceği üzerinde çalışıyor.

Diyelim ki tasarım sürecinin bir noktasında, belirli bir ekrana fazladan düğmelerin eklenmesi gerektiğine karar verildi. Bu, düğmelerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini değiştirecek ve şekillerini veya boyutlarını değiştirmeyi gerektirebilir. UX ekibi, UI ekipleri tasarımlarını yeni düzene uyacak şekilde uyarlarken düğmeleri yerleştirmenin en iyi yolunu belirler. UI ve UX tasarımcıları arasındaki sürekli iletişim ve işbirliği, son kullanıcı arayüzünün olabildiğince iyi görünmesini sağlarken aynı zamanda verimli ve sezgisel olarak çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.

Araştırma Anahtardır

Araştırma, hem UI hem de UX tasarımcıları için hayati önem taşır. Her iki disiplinin de uygun tasarımları oluşturmalarına yardımcı olmak için mümkün olduğunca çok bilgi toplaması önemlidir ve her ikisi de benzer bir yaklaşım izler. Her ikisi de kullanıcıların ne istediğini araştıracak.

Bu araştırma, tasarımcıların doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini belirlemek için gerçek kullanıcıların belirli işlevlerin ölçeklenmiş sürümleriyle veya test edilen görsel tasarımlarla etkileşime gireceği kullanılabilirlik oturumlarını içeren genellikle yinelemeli bir araştırmadır. Geri bildirim her yineleme ile entegre edilmiştir.

Bu süreç, bir kullanıcının yanıtını kesinlikle test edilen işlevselliğe tam olarak ölçmek için arabirim öğelerinin tel kafes işlemeleri gibi düşük kaliteli prototipler oluşturmayı içerir. Bu ayrıca, kullanıcıların hangisini tercih ettiğini belirlemek için arayüzün görünüm ve hissinin farklı olası sürümlerinin hızlı görsel prototiplerini ve A/B testlerini içerebilir.

Her durumda araştırma, tasarımcıların katkılarını oluştururken attıkları adımları yönlendirmeye yardımcı olur. Ancak, UI ve UX tasarımcılarının aradığı bilgiler çok farklıdır.

UI Tasarımlarında Araştırma

UI tasarımcılarının seçtikleri görsel dilin, yazdıkları uygulama sınıfına uygun olduğundan emin olmaları gerekir. Kullanıcı beklentilerini tahmin etmeye çalışıyorlar. Ekibiniz bir seyahat uygulaması tasarlıyorsa, geçmişte diğer seyahat uygulamalarının nasıl geliştirildiğini araştırmak önemlidir. Hangileri çalıştı? Hangileri yapmadı? Başkalarının daha önce yapmış olduğu çalışmalardan öğrenilecek tasarım dersleri var.

Araştırmalar, insanların kalın şekiller yerine ana hatlarıyla çizilmiş simgeleri tercih ettiğini gösterebilir. Bu, insanların rahat olduğu ve keyif aldığı görsel bir stenodur. UI tasarımcıları daha sonra bu dersi dahil etmek için iyi bir şey yapacaktır.
Seçtikleri tam estetik onlara bağlıdır, ancak temel “kurallar” veya kullanıcı beklentilerine uyma ihtiyacı, tasarımcıların riskleri kendilerine ait olmak üzere göz ardı ettiği bir şeydir.
Risk alınmamalı demiyorum. UI tasarımcıları, arayüz tasarımlarının öne çıkmasını ve akılda kalıcı olmasını ister. Ancak bu, insanların ekrana yerleştirdiğiniz öğelerin amacını anlamalarını sağlamakla dengelenmelidir.

UX Tasarım Araştırması

UX tasarımı özellikle kullanıcı beklentileriyle ilgilenir. Kullanıcıların hayatlarında kullandıkları her uygulamayla ilgili deneyim ve etkileşimlerinin tümü, arayüzlerin nasıl çalışması gerektiği konusundaki beklentilerini belirlemeye yardımcı oldu. Bir UX tasarımcısı bu beklentilere yakından aşina değilse, istemeden kendilerine mantıklı görünen ancak yaygın olarak kabul edilen kuralları ihlal eden bir arayüz etkileşimi tasarlayabilirler. Kullanıcılar, bir arayüzün beklediklerinden çok farklı davranmasından hoşlanmazlar ve bu onların deneyimlerini olumsuz etkileyebilir.

Örnek olarak, çoğu insan, bir dosyayı açmak için iki kez ve onu seçmek için bir kez tıklamanız fikrinden memnundur. Bu, neredeyse grafiksel kullanıcı arayüzleri olduğu sürece var olan bir arayüz davranışıdır.

UI ve UX Tasarım Arasındaki Fark Nedir?

UI tasarımı ve UX tasarımı çok farklı beceri kümelerini içerir, ancak bunlar birbirlerinin başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Güzel bir tasarım, hantal ve gezinmesi kafa karıştırıcı bir arayüzü kurtaramaz ve  uygulamanın kullanımını tatsız hale getiren kötü görsel arayüz tasarımı tarafından batırılabilir. Mükemmel bir kullanıcı arayüzü/deneyimi oluşturmak için hem UI hem de UX tasarımlarının kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve önceden var olan kullanıcı beklentileriyle mükemmel şekilde uyumlu hale getirilmesi gerekir. Bu yıldızlar hizalandığında sonuçlar şaşırtıcı olabilir.

Add comment: